2 день курсу "Введення в тестування ПЗ"

Розглянемо основи проєкту та його учасників. Ми також детально розглянемо моделі розробки ПЗ та їх особливості. Ми також розглянемо основні критерії, які використовуються для визначення успішності проєкту.

Основи проєкту, учасники проєктної команди

Основи проєкту

це набір ключових елементів, які необхідно визначити перед початком проєкту, щоб забезпечити його успішне виконання. Ці елементи включають мету проєкту, обсяг робіт, строк виконання, бюджет, ресурси, ризики та інші фактори, які можуть вплинути на результат проєкту.

Учасники проєктної команди

це люди, які працюють разом над проєктом і відповідають за його виконання. Учасники можуть мати різні ролі та обов’язки, такі як проєктний менеджер, аналітик, розробник, тестувальник, дизайнер та інші. Кожен учасник команди приймає участь у різних етапах проєкту, починаючи від планування і закінчуючи здійсненням контролю якості. Результат роботи команди залежить від того, наскільки добре учасники взаємодіють, співпрацюють та виконують свої обов’язки.

Основи проєкту можуть включати:

  • Мету проєкту — чітке визначення того, що потрібно досягти в результаті проєкту.
  • Обсяг робіт — перелік всіх завдань, які необхідно виконати для досягнення мети проєкту.
  • Строк виконання — орієнтовна дата завершення проєкту, а також критичні терміни для окремих етапів проєкту.
  • Бюджет — кошторис на проєкт, включаючи витрати на ресурси, обладнання, програмне забезпечення та інші витрати.
  • Ресурси — перелік людей, обладнання, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для виконання проєкту.
  • Ризики — опис можливих проблем, які можуть виникнути під час виконання проєкту, та план дій для їх уникнення або зменшення впливу на проєкт.

Успішне виконання проєкту залежить від ефективної співпраці між усіма учасниками команди та від вміння працювати в умовах обмеженого бюджету та термінів виконання. Тому важливо добре продумати план проєкту та склад команди ще до початку роботи над проєктом.

Більше інформації про основи проєкту, учасники проєктної команди

Для отримання додаткового матеріалу потрібно перейти за посиланням 
Google Drive

або відкрити у новій вкладці  Google Презентація

Моделі розробки програмного забезпечення

Моделі розробки програмного забезпечення (ПЗ)

це структуровані процеси, які використовуються для розробки програмного забезпечення з використанням певних методологій та підходів. Модель розробки ПЗ залежить від різних факторів, таких як розмір проекту, складність, вимоги до якості та ін.

Модель водоспаду

це лінійна модель розробки ПЗ, яка передбачає послідовне виконання кожної фази розробки, починаючи з визначення вимог та закінчуючи тестуванням та випуском продукту. Кожна фаза повинна бути завершена перед початком наступної.
Переваги моделі водоспаду полягають в тому, що вона дозволяє точно визначити вимоги та забезпечити якість продукту. Однак, недоліки включають в себе недостатню гнучкість, тому що зміни в вимогах можуть вимагати повернення до початкових фаз.

Модель спіралі

це ітеративна модель, яка передбачає повторення процесу розробки, з кожним циклом додаванням нових функцій та виправленнями помилок. Кожен цикл включає в себе аналіз ризиків та вирішення проблем.
Переваги моделі спіралі полягають в тому, що вона дозволяє гнучко виконувати зміни вимог та вирішувати проблеми під час розробки. Однак, недоліки включають в себе високу складність та витрати на керування ризиками.

Agile

це ітеративна модель, яка передбачає розробку ПЗ у коротких ітераціях, з використанням гнучких методологій, таких як Scrum або Kanban. Розробка ведеться в тісному співробітництві з клієнтом та учасниками команди розробки.
Переваги моделі витоку полягають в тому, що вона дозволяє швидко адаптуватися до змін в вимогах та швидко випускати продукт на ринок. Недоліки включають в себе меншу стабільність та можливість виникнення технічного боргу.

Більше інформації про моделі розробки програмного забезпечення

Для отримання додаткового матеріалу потрібно перейти за посиланням 
Google Drive

або відкрити у новій вкладці  Google Презентація

Додаткові матеріали​

Для проходження тестів контролю знань необхідно прочитати додаткові матеріали.

Тести для контролю знань

Для проходження тестів контролю знань виберіть тему, по якій будете проходити.

Основи проєкту, учасники проєктної команди

 — Тест 1
 — Тест 2

Моделі розробки ПЗ

Тест 1
Тест 2

Виконайте завдання

Відповідь відправити через Google форму.

Як Ви думаєте яку методологію можна використати для розробки проєкту https://www.accelevents.com?

Ви розробляєте програмне забезпечення для виробника автомобілів і використовуєте модель розробки «Spiral Model». Одного дня ваша команда розробників отримує запит від клієнта на додаткову функціональність, яку вони хочуть додати до продукту. Проте вже існуюча функціональність, яка була випробувана та затверджена, може бути порушена новим кодом.
Як ви будете забезпечувати, що нова функціональність буде успішно інтегрована, а при цьому не буде порушена існуюча функціональність?

uk