Безкоштовний 2-денний курс "Введення в тестування ПЗ"

Отримай знання та навички, необхідні для вдалого проходження основного курсу.
Після успішного проходження безкоштовного курсу отримаєш знижку.

Вступ до основ тестування ПЗ

Тестування програмного забезпечення (англ. software testing)

це процес технічного дослідження, призначений для виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в якому його мають використовувати. Техніка тестування також включає як процес пошуку помилок або інших дефектів, так і випробування програмних складових із метою оцінки.

Тестування ПЗ

процес перевірки відповідності заявлених до продукту вимог і реально реалізованої функціональності, який здійснюють шляхом спостереження за його роботою в штучно створених ситуаціях і на обмеженому наборі тестів, обраних певним чином.

За допомогою тестування можна оцінювати:

 • відповідність вимогам, якими керувалися проектувальники та розробники,
 • правильність відповіді для всіх можливих вхідних даних,
 • виконання функцій за прийнятний час,
 • практичність,
 • сумісність із програмним забезпеченням та операційними системами,
 • відповідність задачам замовника.

Цілі тестування

Цілі тестування програмного забезпечення можуть варіюватись залежно від потреб бізнесу та конкретного проекту. Однак, загалом, основні цілі тестування полягають у виявленні помилок та дефектів у програмному забезпеченні, перевірці відповідності вимогам та очікуванням користувачів, перевірці функціональності, продуктивності, безпеки та сумісності програмного забезпечення.

Мета тестування

Основною метою процесу тестування – є доказ того, що результат розробки відповідає пред’явленим до нього вимогам. 

Основне завдання тестування

Отримання інформації про статус готовності заявленої функціональності системи або програми.

Більше інформації про тестування ПЗ

Для отримання додаткового матеріалу потрібно перейти за посиланням 
Google Drive

або відкрити у новій вкладці  Google Презентація

Мета і завдання тестування ПЗ

Для отримання додаткового матеріалу потрібно перейти за посиланням 
Google Drive

2-x денний безкоштовний курс "Введення в тестування ПЗ"

Якість тестування ПЗ

Якість програмного забезпечення

характеристика програмного забезпечення, ступінь відповідності ПЗ до вимог. При цьому вимоги можуть трактуватись по-різному, що породжує декілька незалежних визначень терміну. Якість ПЗ – набір властивостей продукту (сервісу або програм), що характеризують його здатність задовольнити встановлені або передбачувані потреби замовника. Поняття якості має різні інтерпретації залежно від конкретної програмної системи і вимог до неї.

Якість тестування програмного забезпечення

це міра відповідності результатів тестування очікуванням та вимогам до програмного забезпечення. Вона визначається як ефективність тестування (його здатність знайти дефекти), так і ефективність виправлення знайдених дефектів.

Якість тестування програмного забезпечення залежить від декількох факторів, таких як:

 • Якість тестових сценаріїв і тестових даних;
  Компетентність тестувальників;
 • Відповідність тестової інфраструктури вимогам тестування;
 • Достатність покриття тестами;
 • Ефективність процесу виправлення дефектів.

Гарантія якості та контроль якості

Гарантія якості та контроль якості є частиною управління якістю, і це потужні методи, які можуть бути використані для забезпечення високої якості матеріалів, що відповідають очікуванням споживачів.

Більше інформації про якість тестування

Для отримання додаткового матеріалу потрібно перейти за посиланням 
Google Drive

або відкрити у новій вкладці  Google Презентація

Тести для контролю знань

Для проходження тестів контролю знань виберіть тему, по якій будете проходити.

Введення у тестування ПЗ

 – Тест 1
 – Тест 2

Виконайте завдання

Відповідь відправити через Google форму.

Запронуйте покращення для сайту https://www.mma-makeupacademy.com

Уявіть, що ви є тестувальником нової програми для онлайн-магазину. Ви повинні перевірити, чи правильно працює функція “додавання товару до кошика”. Ви знаєте, що програма дозволяє додавати товар до кошика, але вам потрібно переконатися, що ця функція працює належним чином і є надійною.
У вас є лише одна спроба купити товар з магазину, і вам доступний лише один товар, який ви можете додати до кошика. Ви не можете додати той самий товар до кошика двічі. Як ви можете переконатися, що функція “додавання товару до кошика” працює належним чином і є надійною, використовуючи лише цей один товар?
Відповідь є в матеріалах.

ru_RU